fbpx

Бипериден

Biperiden
Таблети 2 mg
ATC N04A A02
Се издава на рецепт
Се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО

ДОЗИРАЊЕ И НАЧИН НА УПОТРЕБА


Паркинсонизам

Почетната доза изнесува 2 mg на ден, поделена во две поединечни дози. Дозата постепено се зголемува до оптималната дневна доза која за најголем број пациенти изнесува 3-12 mg, поделена во 3-4 поединечни дози. Максималната дневна доза изнесува 16 mg.

Екстрапирамидално Заболување

Вообичаена доза за возрасни, за контрола на екстрапирамидалните реакции предизвикани од лекови (невролептици), е 2 mg, 1-3 пати на ден. При спастични состојби се дава поединечна доза од 2 mg, 2-3 пати на ден.


Информациите за лекот дадени на web страната се само краток опис за особините на лекот. Не ги прифаќајте како конкретни препораки за Ваше самолекување. 

Терапијата и употребата на лекот секогаш мора да биде во согласност со препораките од Вашиот лекар, и Вашиот фармацевт. Секогаш внимателно читајте го внатрешното упатство.

СОСТАВ

1 таблета содржи 2 mg бипериден хидрохлорид.

ТЕРАПЕВТСКИ ИНДИКАЦИИ

Паркинсонизам.
Екстрапирамидално заболување предизвикано од лекови и од друго потекло (спастични состојби).

КОНТРАИНДИКАЦИИ

Преосетливост на бипериден.
Мијастенија гравис.
Глауком со затворен агол.
Опструктивно гастроинтестинално заболување.
Паралитичен илеус или интестинална атонија.
Рефлуксен езофагитис.
Улцеративен колитис или токсичен мегаколон.
Нестабилен кардиоваскуларен статус при акутна хеморагија.
Опструктивна уропатија (аденом на простатата).

ПАКУВАЊЕ

Кутија со 60 таблети од 2 mg во блистер пакување.