fbpx

Вентор®

Nimesulide
Таблети 100 mg

ATC M01AX17
Се издава на рецепт

ДОЗИРАЊЕ И НАЧИН НА УПОТРЕБА


Треба да се употребува минимална ефективна доза дадена во најкраток временски интервал, за да се редуцираат несаканите ефекти.
Максималното времетраење на третманот со нимесулид е 15 дена.
Нимесулид треба да се употребува во најкраток можен рок, во зависност од клиничката состојба.

Возрасни:
Дневната доза е 100 mg два пати на ден.

Стари особи:
Кај постари пациенти нема потреба од редукција на дневната доза.

Деца (<12 години возраст): Нимесулид е контраиндициран кај овие пациенти.

Адолесценти (од 12-18 години возраст): Врз основа на кинетичкиот профил кај возрасни и врз база на фармакодинамските карактеристики на нимесулид, не е потребно подесување на дозата кај овие пациенти.

Нарушена бубрежна функција: Врз основа на фармакокинетиката не е потребно подесување на дозата кај пациенти со слабо до умерено бубрежно оштетување (клиренс на креатинин од 30-80 ml/min), додека пак лекот е контраиндициран во случај на тешко бубрежно оштетување (клиренс на креатинин < 30 ml/min).

Хепатално оштетување: Употребата на нимесулид е контраиндицирана кај пациенти со хепатално оштетување.


Информациите за лекот дадени на web страната се само краток опис за особините на лекот. Не ги прифаќајте како конкретни препораки за Ваше самолекување. 

Терапијата и употребата на лекот секогаш мора да биде во согласност со препораките од Вашиот лекар, и Вашиот фармацевт. Секогаш внимателно читајте го внатрешното упатство.

СОСТАВ

1 таблета содржи 100 mg нимесулид, помошни супстанции.

ТЕРАПЕВТСКИ ИНДИКАЦИИ

Третман на акутна болка.
Симптоматски третман на остеоартритис.
Примарна дисменореја.
Вентор® (Nimesulide) треба да се препишува само како третман од втор ред.
Одлуката за препишување на нимесулид треба да се базира врз проценка на индивидуалниот општ ризик кај пациентот.

КОНТРАИНДИКАЦИИ

– Позната преосетливост кон нимесулид или било која од составните компоненти на лекот;
– историја на хиперсензитивни реакции (на пр. бронхоспазам, ринитис, уртикарија) од ацетилсалицилна киселина или други НСАИЛ;
– историја на хепатотоксични реакции од нимесулид;
– истовремена примена со други потенцијално хепатотоксични лекови;
– злоупотреба на алкохол и зависност од лекови;
– активен гастричен или дуоденален улкус, историја на повторувани улцерации или гастроинтестинално крварење, цереброваскуларно крварење или друго активно крварење или пореметување во коагулација на крвта;
– тешки коагулациони пореметувања;
– тешко срцево оштетување;
– тешко бубрежно оштетување;
– хепатално оштетување;
– пациенти со треска или симптоми слични на грип;
– деца под 12 годишна возраст;
– трет триместар од бременост и доење.

ПАКУВАЊЕ

Кутија со 20 таблети од 100 mg (2 блистера x 10 таблети).