fbpx

Мелоксикам

Meloxicam

Таблети 7,5 mg
Таблети 15 mg
ATC  M01A C06
Се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО
Се издава на рецепт

ДОЗИРАЊЕ И НАЧИН НА УПОТРЕБА


За перорална употреба.

Вкупната дневна доза треба да се земе еднократно. Таблетите треба да се земаат во тек на оброк, со доволна количина на вода или друга течност.

Несаканите дејства може да се намалат со примена на најниската ефективна доза во најкраток можен временски период потребен за контрола на симптомите. Потребата на пациентите за симптоматско ублажување и терапевтскиот одговор треба периодично да се реевалуираат, особено кај пациенти со остеоартритис.

Егзацербација на остеоартритис: 7.5 mg еднаш на ден.

Ако е неопходно, дозата може да се зголеми на 15 mg еднаш на ден.

Ревматоиден артритис, анкилозирачки спондилитис: 15 mg еднаш на ден.

Во зависност од терапевтскиот одговор, дозата може да се намали  на 7.5 mg еднаш на ден.

ДА НЕ СЕ НАДМИНУВА ДОЗАТА ОД 15 mg НА ДЕН.

Посебни популации

Постари Пациенти и Пациенти со Зголемен Ризик од Несакани Дејства

Препорачана доза за долготрајно лекување на ревматоиден артритис и анкилозирачки спондилитис кај постари пациенти е 7.5 mg еднаш на ден. Пациентите со зголемен ризик за појава на несакани дејства треба да го почнат лекувањето со 7.5 mg на ден.

Пациенти со Нарушена Ренална Функција

Кај пациенти кои се на дијализа со тешко нарушување на реналната функција, дозата на мелоксикам не треба да биде поголема од 7,5 mg еднаш на ден. Кај пациенти со благо или средно тешко пореметување на реналната функција (пациенти со клиренс на креатининот поголем од 25 ml/min) не е потребно прилагодување на дозата на мелоксикам.

Пациенти со Нарушена Хепатална Функција

Кај пациенти со благо или средно тешко нарушување на хепаталната функција не е потребно прилагодување на дозата на мелоксикам.

Деца и Адолесценти

Мелоксикам таблетите се контраиндицирани за употреба кај деца и адолесценти под 16 годишна возраст.


Информациите за лекот дадени на web страната се само краток опис за особините на лекот. Не ги прифаќајте како конкретни препораки за Ваше самолекување. 

Терапијата и употребата на лекот секогаш мора да биде во согласност со препораките од Вашиот лекар, и Вашиот фармацевт. Секогаш внимателно читајте го внатрешното упатство.

СОСТАВ

1 таблета содржи 7,5 mg мелоксикам, помошни супстанции.
1 таблета содржи 15 mg мелоксикам, помошни супстанции.

ТЕРАПЕВТСКИ ИНДИКАЦИИ

Мелоксикам е индициран за:
– краткотрајно симптоматско лекување на егзацербација на остеоартритис,
– долготрајно симптоматско лекување на ревматоиден артритис или анкилозирачки спондилитис.

КОНТРАИНДИКАЦИИ

Мелоксикам е контраиндициран во следниве случаи:
– третото тромесечје на бременост,
– деца и адолесценти под 16 години,
– преосетливост кон мелоксикам или кон некоја од помошните супстанции на лекот или преосетливост кон лекови со сличен механизам на делување со ацетилсалицилна киселина и други нестероидни антиинфламаторни лекови (НСЛИЛ). Мелоксикам не смее да се дава на пациенти кај кои се јавиле знаци на астма, назални полипи, ангионевротски едем или уртикарија по администрација на ацетилсалицилна киселина или други НСAИЛ,
– анамнестички податоци за гастроинтестинално крварење или перфорација, како резултат на терапија со НСАИЛ,
– активен или анамнестички податоци за рекурентен пептички улкус/крварење (две или повеќе докажани епизоди на улцерација или крварење),
– тешка хепатална инсуфициенција,
– пациенти со тешко нарушена ренална функција, кои не се на дијализа,
– гастроинтестинално крварење, анамнеза за цереброваскуларно крварење или други нарушувања на коагулацијата на крвта,
– тешка срцева инсуфициенција.

ПАКУВАЊЕ

Кутија со 20 таблети од 7,5 mg (2 блистера x 10 таблети).
Кутија со 20 таблети од 15 mg (2 блистера x 10 таблети).