fbpx

Месалазин

Mesalazine
Филм-обложени таблети 250 mg 
Филм-обложени таблети 500 mg

ATC A07E C02
Се издава на рецепт
Се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО

ДОЗИРАЊЕ И НАЧИН НА УПОТРЕБА

Начин на употреба :Таблетите треба да се земаат наутро, напладне и навечер, 1 час пред оброците. Треба да се проголтаат цели со поголема количина на течност, да не се џвакаат.

Таблетите треба да се земаат правилно и редовно, како за време на акутната воспалителна фаза, така и за време на долготрајната терапија, бидејќи тоа единствениот начин да се постигне посакуваниот терапевтски ефект.

Должината на терапијата ја одредува лекарот.

За одржување на ремисија на улцеративен колитис, дозата вообичаено може да се намали до 1, 5 g месалази на ден (возрасни и адолесценти со тежина над 40 kg) и 0,75 g месалазин на ден (деца и адолесценти).

МЕСАЛАЗИН таблети може да се употребуваат и во терапија на Кронова болест, кога е лоцирана на ниво на колон.


Дозирање

Возрасни и Стари Лица

Зависно од индивидуалните клинички потреби, се препорачуваат следните дневни дози: – За третман на акутни епизоди: 1,5 g до 3 g месалазин во 3 поделени дози (3 x 2 до 3 x 4 таблети од 250 mg на ден или 3 x 1 до 3 x 2 таблети од 500 mg на ден). – За одржување на ремисија: 1,5 g во 3 поделени дози (3 x 2 таблети од 250 mg на ден или 3 x 1 таблета од 500 mg на ден).

Деца

Зависно од индивидуалните клинички потреби, се препорачуваат следните дневни дози: Постојат само лимитирани докази во однос на ефикасноста кај деца (6-18 годни). Деца на возраст од 6 години и постари: – Активно заболување: Да се одреди индивидуално, започнувајќи со 30-50 mg/kg телесна тежина на ден во поделени дози. Максимална дневна доза е 75 mg/kg телесна тежина.Вкупната доза не смее да е поголема од максималната доза за возрасни. – Терапија на одржување: Да се одреди индивидуално, започнувајќи со 15-30 mg/kg телесна тежина на ден во поделени дози. Вкупната доза не смее да е поголема од препорачаните дози за возрасни. Генерално се препорачува половина од дозата за возрасни да се дава на деца со тежина до 40 kg и нормалната доза за возрасни за деца со тежина над 40 kg.


Информациите за лекот дадени на web страната се само краток опис за особините на лекот. Не ги прифаќајте како конкретни препораки за Ваше самолекување. 

Терапијата и употребата на лекот секогаш мора да биде во согласност со препораките од Вашиот лекар, и Вашиот фармацевт. Секогаш внимателно читајте го внатрешното упатство.

СОСТАВ

1 филм-обложена таблета содржи 250 mg месалазин, помошни супстанции.
1 филм-обложена таблета содржи 500 mg месалазин, помошни супстанции.

ТЕРАПЕВТСКИ ИНДИКАЦИИ

Третман на акутни епизоди и одржување на ремисија на улцеративен колитис.

КОНТРАИНДИКАЦИИ

Месалазин е контраиндициран кај пациенти со:
– позната хиперсензитивност на салицилати или на било која составна компонента на лекот,
– тешки нарушувања на хепаталната или реналната функција.

ПАКУВАЊЕ

Кутија со 50 филм-обложени таблети од 250 mg (5 блистери со по 10 таблети)
(гастрорезистентни таблети со специјално филм обложување, нерастворливо во кисел медиум pH 1,2; пуферски медиум pH 6,0; а растворливо во пуферски медиум pH 7,2).
Кутија со 50 филм-обложени таблети од 500 mg (5 блистери со по 10 таблети)
(гастрорезистентни таблети со специјално филм обложување, нерастворливо во кисел медиум pH 1,2; пуферски медиум pH 6,0; а растворливо во пуферски медиум pH 7,2).