АДОЛОР® Колд®

Paracetamol, pseudoephedrine, dextromethorfan

Терапевтски индикации

  • Ги ублажува симптомите на настинка и грип (секреција или затнат нос, сува надразнителна кашлица)
  • Ги намалува болките (главоболка, мускулни болки, болки во зглобовите)
  • Ја намалува температурата,

Пакување:

Филм-обложени таблети 500 mg+30 mg+15 mg

Начин на изавање:

Се издава без рецепт

Код на прозводот:

ATC N02B E51


АДОЛОР® Колд

Paracetamol, pseudoephedrine, dextromethorfan

Терапевтски индикации

  • Ги ублажува симптомите на настинка и грип (секреција или затнат нос, сува надразнителна кашлица)
  • Ги намалува болките (главоболка, мускулни болки, болки во зглобовите)
  • Ја намалува температурата,

Type:

Филм-обложени таблети 500 mg+30 mg+15 mg

Condition:

Се издава без рецепт

Code:

ATC N02B E51


Општи податоци

Користење

Возрасни и деца над 12 годишна возраст

  • 1 филм-обложена таблета, 4 пати на ден
  • Може да се земат и 2 филм-обложени таблети наеднаш доколку има потреба
  •  Интервалот помеѓу одделните дози треба да биде најмалку 4 часа
  • Максимална дневна доза е 8 филм-обложени таблети

Важно при користење

Состав

1 филм-обложена таблета содржи 500 mg парацетамол, 30 mg псеудоефедрин хидрохлорид и 15 mg декстрометорфан хидробромид.

Пакување

Кутија со 20 филм-обложени таблети  во блистер пакување.

Слични Производи