Ибупрофен Актив – Сируп®

Ibuprofen

Терапевтски индикации  

  • Намалување на покачена телесна температура
  • Различни типови на болки
  • Мускулни болки при настинка и грип

Пакување:

Сируп 100 mg /5 ml

Начин на изавање:

Се издава без рецепт

Код на прозводот:

ATC M01A E01


Ибупрофен Актив – Сируп

Ibuprofen

Терапевтски индикации  

  • Намалување на покачена телесна температура
  • Различни типови на болки
  • Мускулни болки при настинка и грип

Type:

Сируп 100 mg /5 ml

Condition:

Се издава без рецепт

Code:

ATC M01A E01


Општи податоци

Зголемената телесна температура кај педијатриската популација често се јавува после вакцинација и може да биде поврзана со болка.

Телесната температура е многу важен дел од одбранбениот систем на човечкиот организам, а каj децата висока температура може да се појави и кај најобична настинка.

Вирусната и бактериската инфекција, како и растот на првите запчиња, се најчестите причини за зголемена телесна температура кај децата.

Ибупрофен сируп е лек кој може да помогне во сите спомнати ситуации заради тоа што:

  • Брзо и ефикасно ја намалува телесната температура
  • Делува врз болката и воспалението

Користење

возраст Телесна тежина доза
3-8 месеци 5-6 кг 2,5 ml  3 пати на ден
9-11 месеци 7-9 кг 2,5 ml  3-4 пати на ден
1-3 години 10-15 кг 5 ml  3 пати на ден
4-5 години 16-19 кг 7,5 ml  3 пати на ден
6-9 години 20-29 кг 10 ml  3 пати на ден
10-12 години 30-43 кг 15 ml  3 пати на ден

Важно при користење

Состав

5 ml сируп содржи 100 mg ибупрофен

Пакување

Кутија со шише со 100 ml сируп од 100 mg/5 ml.

Зголемената телесна температура кај педијатриската популација често се јавува после вакцинација и може да биде поврзана со болка.

Телесната температура е многу важен дел од одбранбениот систем на човечкиот организам, а каj децата висока температура може да се појави и кај најобична настинка.

Вирусната и бактериската инфекција, како и растот на првите запчиња, се најчестите причини за зголемена телесна температура кај децата.

Ибупрофен сируп е лек кој може да помогне во сите спомнати ситуации заради тоа што:

  • Брзо и ефикасно ја намалува телесната температура
  • Делува врз болката и воспалението

Слични Производи