Ибупрофен Актив – Крем®

Ibuprofen

Терапевтски индикации

  • болка во грбот, ревматска, мускулна болка,
  • болки при повреди (изместување, шинување, истегнување),
  • невралгија
  • болка при благи до умерени артритични состојби.

Пакување:

Крем 10%

Начин на изавање:

Се издава без рецепт

Код на прозводот:

ATC M02AА13


Ибупрофен Актив – Крем

Ibuprofen

Терапевтски индикации

  • болка во грбот, ревматска, мускулна болка,
  • болки при повреди (изместување, шинување, истегнување),
  • невралгија
  • болка при благи до умерени артритични состојби.

Type:

Крем 10%

Condition:

Се издава без рецепт

Code:

ATC M02AА13


Општи податоци

Користење

Возрасни и деца над 12 години

50 mg до 125 mg (2 cm до 5 cm) од кремот, нежно да се втрие на болното место, се додека не се апсорбира. Дозата може да се повторува на секои четири часа, не повеќе од 4 пати во тек на денот (24 часа).

Ако после 2 недели примена, симптомите не се смират или дојде до влошување на симптомите, лекарот треба да ја процени оправданоста од понатамошната примена на лекот.

Важно при користење

Состав

1 g крем содржи 100 mg ибупрофен

Пакување

Кутија со туба со 50 g крем

Слични Производи