Парафен®

Ibuprofen, paracetamol

Парафен е комбинација на двете најбезбедни аналгетски компоненти, во ниски дози, со што се постигнува најдобра безбедност и ефикасност за третман на најчестите болки.


Пакување:

Филм-обложени таблети 200 mg+500 mg

Начин на изавање:

Се издава без рецепт

Код на прозводот:

ATC M01A E51


Парафен

Ibuprofen, paracetamol

Парафен е комбинација на двете најбезбедни аналгетски компоненти, во ниски дози, со што се постигнува најдобра безбедност и ефикасност за третман на најчестите болки.


Type:

Филм-обложени таблети 200 mg+500 mg

Condition:

Се издава без рецепт

Code:

ATC M01A E51


Општи податоци

Во зависност од должината на трањето на болката треба да се одреди и третманот, бидејки лековите кои се користат за третман на болка, обично се штетни за некој друг орган, па секогаш треба да направиме евалуација на тоа што добиваме, а што може да се јави како последица.

Обично послабите аналгетици се побезбедни, додека појаките се поефикасни, но тие пак можат да предизвикаат болки и оштетување на други органи (желудникот, црниот дроб) или да предизвикаат несакани компликации кај оние со срцеви заболувања.

Затоа секогаш треба да се одбере најбезбедниот, а сепак ефикасен аналгетик.

Парафен е комбинација на двете најбезбедни аналгетски компоненти, во ниски дози, со што се постигнува најдобра безбедност и ефикасност за третман на најчестите болки

Користење

Возрасни и деца над 12 години

  • 1-2 пати на ден
  • Максимална дневна доза 2 таблети х 3 пати дневно

Важно при користење

Состав

1 филм-обложена таблета содржи 200 mg  ибупрофен и 500 mg парацетамол.

Пакување

Кутија со 10 филм-обложени таблети од 200/500 mg во блистер пакување.

Во зависност од должината на трањето на болката треба да се одреди и третманот, бидејки лековите кои се користат за третман на болка, обично се штетни за некој друг орган, па секогаш треба да направиме евалуација на тоа што добиваме, а што може да се јави како последица.

Обично послабите аналгетици се побезбедни, додека појаките се поефикасни, но тие пак можат да предизвикаат болки и оштетување на други органи (желудникот, црниот дроб) или да предизвикаат несакани компликации кај оние со срцеви заболувања.

Затоа секогаш треба да се одбере најбезбедниот, а сепак ефикасен аналгетик.

Парафен е комбинација на двете најбезбедни аналгетски компоненти, во ниски дози, со што се постигнува најдобра безбедност и ефикасност за третман на најчестите болки

Слични Производи