Реконазол® Крем®

Ketoconazole

Терапевтски индикации

Локален третман на кандидијази (вулвитис, питриасис  версиколор, себороичен дерматитис предизвикан од Malassezia), како и дерматофитни инфекции на кожата како што се тинеа корпорис, тинеа крурис, тинеа манус и тинеа педис инфекции, предизвикани од Trichophyton spp, Microsporon spp и Epidermophyton spp. (габични инфекции на кожата).


Пакување:

Крем 2%

Начин на изавање:

Се издава без рецепт

Код на прозводот:

ATC D01AC08


Реконазол® Крем

Ketoconazole

Терапевтски индикации

Локален третман на кандидијази (вулвитис, питриасис  версиколор, себороичен дерматитис предизвикан од Malassezia), како и дерматофитни инфекции на кожата како што се тинеа корпорис, тинеа крурис, тинеа манус и тинеа педис инфекции, предизвикани од Trichophyton spp, Microsporon spp и Epidermophyton spp. (габични инфекции на кожата).


Type:

Крем 2%

Condition:

Се издава без рецепт

Code:

ATC D01AC08


Општи податоци

– тинеа версиколор: 2-3 недели,
– тинеа корпорис: 3-4 недели.
Доколоку после 4 недели третман не се добие клиничко подобрување, дијагнозата треба да се преиспита. Потребно е да се спроведуваат основните хигиенски мерки за да се спречи појавата на инфекции или реинфекции.
Себороичниот дерматитис е хронична инфекција со чести релапси.

Користење

Тинеа педис:
Реконазол® кремот се нанесува на заболеното место два пати дневно. Вообичаеното времетраење на третманот кај благи инфекции е 1 недела. Кај потешки или екстензивни инфекции, третманот треба да продолжи уште неколку дена по исчезнувањето на сите знаци и симптоми, за да се спречи повторувањето на болеста.
За други инфекции:
Реконазол® кремот се нанесува на заболеното место еднаш или два пати дневно, зависно од тежината на инфекцијата.
Третманот треба да продолжи уште неколку дена по исчезнувањето на сите знаци и симптоми.

Важно при користење

Состав

1g крем содржи 20 mg кетоконазол.

Пакување

Кутија со крем (2 %) во туба од 30 g.

– тинеа версиколор: 2-3 недели,
– тинеа корпорис: 3-4 недели.
Доколоку после 4 недели третман не се добие клиничко подобрување, дијагнозата треба да се преиспита. Потребно е да се спроведуваат основните хигиенски мерки за да се спречи појавата на инфекции или реинфекции.
Себороичниот дерматитис е хронична инфекција со чести релапси.

Слични Производи