Ibuprofen Active – Shurup®

Ibuprofen

Indikacionet terapeutike   

  • Reduktimi i temperaturës së ngritur të trupit 
  • Lloje të ndryshme dhimbjesh 
  • Dhimbje muskulore gjatë ftohjes dhe gripit 

Packaging:

Shurup 100 mg / 5 ml

Way of issuing:

Lëshohet pa recetë

Product code:

ATC M01A E01


Ibuprofen Active – Shurup

Ibuprofen

Indikacionet terapeutike   

  • Reduktimi i temperaturës së ngritur të trupit 
  • Lloje të ndryshme dhimbjesh 
  • Dhimbje muskulore gjatë ftohjes dhe gripit 

Type:

Shurup 100 mg / 5 ml

Condition:

Lëshohet pa recetë

Code:

ATC M01A E01


Informacion i përgjithshëm

Temperatura e ngritur e trupit në popullatën pediatrike shpesh ndodh pas vaksinimit dhe mund të shoqërohet me dhimbje. 

Temperatura e trupit është një pjesë shumë e rëndësishme e sistemit mbrojtës të organizmit të njeriut, ndërsa te fëmijët, temperatura e lartë mund të ndodhë edhe me ftohjen më të zakonshme. 

Infeksioni viral dhe bakterial, si dhe rritja e dhëmbëve të parë, janë shkaktarët më të zakonshëm të rritjes së temperaturës së trupit te fëmijët. 

Shurupi ibuprofen është një ilaç që mund të ndihmojë në të gjitha situatat e përmendura sepse: 

  • Redukton shpejt dhe në mënyrë efektive temperaturën e trupit 
  • Ajo vepron në dhimbje dhe inflamacion 

Përdorimi

mosha  Pesha e trupit  doza 
3-8 muaj  5-6 kg 2,5 ml 3 herë në ditë
9-11 muaj  7-9 kg 2,5 ml 3-4 herë në ditë
1-3 vjet  10-15 kg 5 ml 3 herë në ditë
4-5 vjet  16-19 kg 7,5 ml 3 herë në ditë
6-9 vjet  20-29 kg 10 ml  3 herë në ditë
10-12 vjeç  30-43 kg 15 ml   3 herë në ditë

E rëndësishme përpara përdorimit

Përbërja

5 ml shurup përmban 100 mg ibuprofen 

Paketimi

Kuti me shishe 100 ml shurup 100 mg/5 ml. 

Temperatura e ngritur e trupit në popullatën pediatrike shpesh ndodh pas vaksinimit dhe mund të shoqërohet me dhimbje. 

Temperatura e trupit është një pjesë shumë e rëndësishme e sistemit mbrojtës të organizmit të njeriut, ndërsa te fëmijët, temperatura e lartë mund të ndodhë edhe me ftohjen më të zakonshme. 

Infeksioni viral dhe bakterial, si dhe rritja e dhëmbëve të parë, janë shkaktarët më të zakonshëm të rritjes së temperaturës së trupit te fëmijët. 

Shurupi ibuprofen është një ilaç që mund të ndihmojë në të gjitha situatat e përmendura sepse: 

  • Redukton shpejt dhe në mënyrë efektive temperaturën e trupit 
  • Ajo vepron në dhimbje dhe inflamacion 

Produkte të tjera