Replek në bashkëpunim me Coach

Replek

April 20, 2023

Replek vazhdimisht investon në zhvillimin dhe përparimin e punonjësve të tij dhe investon në projekte të vlefshme të ardhshme për të përmirësuar mjedisin e punës.

Bashkëpunimi me Coach Microlearning  platforma digjitale mundësoi trajnime interaktive me mbi 1000 pyetje në lidhje me karakteristikat e produktit të barnave të Replek, si dhe pyetje për plasimin në treg, avantazhet ndaj konkurrentëve, etj.

Qëllimi përfundimtar i këtij dhe të gjithë trajnimeve të ardhshme është produktiviteti më i lartë, angazhimi i punonjësve, kultura më e fortë e kompanisë dhe rritja e kënaqësisë dhe besnikërisë së punonjësve.

Artikuj të lidhur

Ambientet tona

Replek në një vizitë pune në Dhomën e Tregtisë

20 vjet Replek Farm – 20 vjet kryeqytet austriak