Replek në një vizitë pune në Dhomën e Tregtisë

Replek

April 20, 2023

Në takim u diskutuan mundësitë e reja për zgjerimin e bashkëpunimit afarist të Replekut në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Ai do të realizohej përmes aktiviteteve të Odës ekonomike, e cila është e vetmja shoqatë biznesi nga shteti anëtare e ZB6 (6 Odat Ekonomike partnere). Krahas aktiviteteve të tjera, është planifikuar edhe prezantimi i kompanisë në Forumin Investues të ardhshëm të Odave.

Artikuj të lidhur

Ambientet tona

20 vjet Replek Farm – 20 vjet kryeqytet austriak

Ne investojmë në teknologji të reja dhe zgjerojmë kapacitetet prodhuese.