fbpx

За Нас

За Нас

Нашиот концепт и наша основна цел беше изградба и основање на модерна фабрика за производство на лекови и други фармацевтски производи РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ, која беше завршена во 2001 година. Дизајниран, изграден и опремен во согласност со најновите барања за добра производна пракса и најстрогите барања за заштита на човековата средина, денес фабриката е современ, оперативен, високо-стандардизиран производен капацитет, кој произведува повеќе од 150 лекови, регистрирани во нашата земја и на многубројни странски пазари, во согласност со најстрогите барања за квалитет и безбедност на лековите. Наша идна цел е континуирано имплементирање на нови технологии во работењето, изградба на нови капацитети, проширување на палетата на производи, зголемување на бројот на извозните парнери и постигнување на поголема економичност.

Мисија, Визија и Вредности

Мисија

Здравје достапно за сите

  • Развиваме нови проекти со можност за брзо регистрирање и пласман на постоечките и на нови пазари по прифатливи цени.
  • Инвестираме во унапредување на квалитетот, терапевтската ефикасност, сигурноста и безбедноста на генеричките лекови кои ги произведуваме.
  • Долгорочно унапредување на соработката со странските и домашните партнери притоа водејки грижа за крајните потрошувачи, нивните потреби.
  • Креирање натпреварувачка работна атмосфера и добра перспектива за развој на работните кариери на вработените.
  • Континуирано зголемување на капиталот на акционерите преку водење на профитабилна, брзорастечка компанија.
Визија

Да бидеме помеѓу десетте водечки фармацевтски компании на постојните и проектираните пазари.

Нашата визија ја реализираме преку интензивната работа со цел проширување на производната палета, постигнување најприфатливи цени, одржување и зголемување на нашиот бизнис на постојните и проектираните пазари, привлекување нови партнери.

Вредности
  • Флексибилност и брзина

Широко портфолио и можност за брзо регистрирање и производство на лекови, ОТЦ производи и додатоци на исхрана, за потребите на нашите партнери.

  • Партнерство и пријателство

Континуирано продлабочување и подобрување на односите со партнерите како и пронаоѓање нови партнери за освојување на нови пазари.

  • Ефикасност и економичност

Производство и пласман на квалитетни генерички лекови по прифатливи цени за сите крајни корисници. Со континуирано предизвикување на нивото на трошоците, целиме да обезбедиме најприфатливи цени за нашите производи. Континуирано создавање на вредност за нашите акционери преку водење на профитабилна, брзо растечка компанија.

Сертификати

КОРИСНИ ЛИНКОВИ

РЕПЛЕК АД
КАНОИЛ

Работни часови

Пон. - Пет. / 8.00 - 16.00