А – интегрисана дозвола као потврда компаније са високом свешћу о животној средини 

Replek

April 19, 2023

Настављају се улагања у унапређење пословања и модернизацију у свим сегментима пословања „Реплек АД“. Након низа активности и инвестиција које су реализоване у протеклом периоду, РЕПЛЕК ФАРМ, компанија чији је оснивач Реплек АД, добила је А – интегрисану еколошку дозволу Министарства животне средине и просторног планирања. Овај документ је потврда одговорног пословања, континуираног праћења и смањења утицаја на животну средину, далеко испод дозвољеног минимума. 

Током имплементације неопходних корака који су део услова за добијање А – интегрисане дозволе, радило се у неколико поглавља и то: мерење емисије у ваздух, праћење квалитета отпадних вода, мерење буке, одговарајући третман отпада, редовно извештавање о нивоу потрошње електричне енергије и воде и мерама за већу енергетску ефикасност. Поред праћења, у оквиру дозволе дефинисани су и начини и рокови за извјештавање и достављање података мониторинга надлежним институцијама. 

А – интегрисана еколошка дозвола је завршетак још једне фазе мера за подизање квалитета пословања компаније и увођење нових иновативних напредних технологија. Поред тога, у Репллек АД су уведени стандард квалитета ISO 9001:2015 и еколошки стандард и ISO 14001:2015. 

Да би допринео смањењу емисије C02, „Реплек АД“ је уложио 43 милиона денара у фотонапонску (соларну) електрану, инсталисане снаге 948,29 kWp. Овом инвестицијом преко 40% укупне потрошње електричне енергије компаније замењено је обновљивом соларном енергијом, чиме се смањује употреба фосилних горива. 

Улагања у заштиту животне средине значајна су за заједницу у којој компанија послује, али истовремено доприносе подизању стандарда у пословању и повећању конкурентности на тржиштима. Преко 75 одсто производа „Реплек АД“ пласира се на инострано тржиште, а компанија је присутна на више од 25 тржишта у свету. Остатак производње пласира се на домаће тржиште. 

Повезани чланци

Реплек у радној посети Привредној комори 

20 година Реплек Фарма – 20 година аустријског капитала 

Улажемо у нове технологије и ширимо производне капацитете.