Политика приватности 

Реплек АД Скопље 

Козле 188 

1000 Скопје 

Република Северна Македонија 

Реплек АД Скопље поклања значајну пажњу заштити личних података у сваком сегменту пословних процеса, кроз примену стандарда утврђених законским и подзаконским прописима за заштиту личних података у Републици Северној Македонији, као и интерним актима друштва. 

Ова политика приватности пружа опште информације о обради личних података када посетите нашу веб страницу (у даљем тексту „сајт“) и/или када је користите на други начин, односно када се региструјете на њој. 

Ова политика приватности је у складу са Законом о заштити личних података Републике Северне Македоније, објављеном у Службеном листу бр. 42 од 16.2.2020. 

Наша компанија поштује Вашу приватност и прикупљамо, обрађујемо и чувамо личне податке на законит, транспарентан и правичан начин, у складу са законским прописима и законским основама утврђеним у њима, односно: 

Ако је обрада неопходна за испуњавање законских обавеза или сте дали сагласност за обраду ваших личних података, или је обрада неопходна у сврхе наших легитимних интереса. Личне податке обрађујемо у циљу ефикасног пружања тражене услуге, испуњавања законских обавеза, пријављивања нежељених ефеката, слања обавештења и што ефикаснијег одговора на ваш захтев. При томе је обрада ограничена само на оне личне податке који су неопходни за испуњење сврхе за коју се обрађују. 

Прикупљени подаци могу се обрађивати у следеће сврхе: 

  • да вам пружимо тражену услугу, односно да вам пружимо информације о нашим производима и услугама; 
  • у друге сврхе за које сте тражили, поставили питање или пристали, осим ако законом није другачије одређено; 
  • да се размотри могућност новог запошљавања уколико се субјекти пријаве или пријаве за посао путем сајта Реплек АД или његових канала друштвених мрежа 
  • ако нас контактирате или се повежете са нама преко друштвених мрежа; 
  • пријаву неетичког понашања и других неправилности или ради испуњавања законских обавеза које је Реплек АД дужан да поштује и 
  • да анализирамо посете нашем сајту, идентификујемо интересе корисника и одржавамо безбедност информација нашег сајта. 
  • више о употреби колачића прочитајте нашу политику колачића. 

У зависности од тога како одлучите да комуницирате са нама, прикупљамо различите врсте података о вама. 

Понекад нам их дате директно (нпр. када креирате свој профил, када нам поставите питање, итд.), понекад их прикупљамо (нпр. користимо колачиће да бисмо разумели како користите наше странице/апликације), а понекад примамо подаци са сајтова/апликација трећих страна (друштвене мреже). 

Реплек АД може бити у обавези да достављене податке проследи надлежним органима ако за то постоји законска обавеза. Ваши лични подаци неће бити коришћени у друге сврхе. 

Реплек АД користи податке које добије у вези са пријавама нежељених реакција на лекове искључиво у сврху праћења нежељених реакција, тако да свака пријављена нежељена реакција буде на одговарајући начин документована, процењена и пријављена у складу са законским обавезама, у циљу идентификације и превенције нежељених реакција или других ризика повезаних са употребом лекова. 

Реплек АД може доставити податке надлежним органима у складу са својим законским обавезама за фармаковигиланцу. 

Ваши лични подаци неће бити коришћени у друге сврхе. 

Лични подаци које доставите приликом конкурисања за посао у Реплек АД, односно приликом регистрације на сајту у ту сврху, служе за комуникацију са Вама и размену додатних података у вези са Вашом пријавом, које чувамо као референтне податке у системима дизајнираним за управљање дате информације. Ваши лични подаци неће бити коришћени у друге сврхе. 

Прикупљамо податке преко друштвених мрежа и платформи, преко садржаја који сами креирате и делите са нама на друштвеним мрежама и платформама трећих страна или ако их сами отпремите на било коју од наших веб локација или апликација, укључујући коришћење апликација трећих страна или платформе као што су Фејсбук, Инстаграм, Твитер, Линкдин, Youtube, итд. 

Садржај може укључивати фотографије, видео записе, личне приче или други сличан садржај који се односи на Реплек АД и производе Реплек АД, као и дељене такве податке у сврху учешћа у организованим такмичењима и промотивним активностима. За више информација о такмичењима и другим промоцијама, погледајте званична правила такмичења и/или детаље објављене за свако такмичење/промоцију посебно. 

Запамтите да је сав садржај који објављујете на друштвеним мрежама и платформама доступан јавности, па будите опрезни када делите одређене личне податке. Такође можемо да прикупљамо све личне податке које јавно делите и који су део вашег профила и све додатне информације или активности које објавите на друштвеним мрежама и платформама. 

Истовремено, прикупљамо податке о вама сваки пут када са нама комуницирате путем друштвених мрежа и платформи, али и сваки пут када користите функцију друштвеног умрежавања интегрисану на страницама Реплек АД. Обрада ваших личних података је добровољна и у било ком тренутку можете повући своју сагласност за ове сврхе. 

Реплек АД предузима све техничке и организационе мере да обезбеди највиши ниво тајности и заштите обраде Ваших личних података којима располаже, како би спречио неовлашћени приступ, неовлашћено откривање или евентуалну њихову злоупотребу. Приступ вашим личним подацима је ограничен на оне запослене за које сматрамо да имају стварну потребу да дођу у контакт са тим подацима како би постигли сврху за коју су дати. 

Податке о Вама и/или Вашој посети нашем сајту не делимо са трећим лицима, осим у случају ангажовања провајдера услуга, уколико их Реплек АД ангажује као обрађиваче, који ће бити у обавези да поступају по упутствима Реплек АД и обезбеди заштиту података о личности који се обрађују током пружања тих услуга, у складу са важећим законским прописима за заштиту података о личности. 

Ни ми ни наши партнери нећемо пренети ваше личне податке трећим лицима у било ком облику, осим ако не добијемо вашу сагласност или ако смо законски обавезни да то учинимо. Реплек АД задржава контролу над коришћењем ових података.