Кариера

Дали сакате да придонесете во компанија каде што работењето претставува синергија на високо квалификувани кадри, иновација на процеси, науката и истражувањето? Дали сакате да бидете дел од компанија која секогаш е отворена за нови идеи, каде ги цениме и вреднуваме образованието и знаењето, ја поттикнуваме визијата и промените?

Доколку сакате да се Реализирате и сакате да сте дел од генерација РЕ проследете ја следнава информација:

Реплек врши надополнување на базата на потенцијални кандидати согласно потребите од следните образовни профили:

 • Магистри по фармација – ВСС
 • Хемиски инженери – ВСС 
 • Технолошки инженери – ВСС
 • Доктори по општа медицина – ВСС
 • Доктори по стоматологија – ВСС
 • Електротехнички инженери – ВСС
 • Фармацевтски техничари – ССС                       
 • Хемиски техничари – ССС 
 • Електротехничари – ССС  
 • Машински техничари – ССС

Нудиме:

 • Динамична и позитивна работна средина;
 • Можност за кариерен развој и континуирана едукацијa;
 • Систем за вреднување на постигнати индивидуални и тимски резултати;
 • Менаџмент и тим за човечки ресурси посветени на Вашиот кариерен развој;
 • Организациска култура која го подржува и почитува интегритетот на секој поединец во компанијата;
 • Организиран топол оброк;
 • Дополнителни награди и придобивки врз основа на постигнати компаниски таргети

Доколку сакате да влезете во листата на потенцијални кандидати во Вашата порака наведете ја областа за која сте заинтересирани, а доколку се јави потреба ние ќе Ве контактираме за работно место кое е содветно на Вашите квалификации. Ве замолуваме да ја доставите Вашата апликација преку копчето “Пријави се”.

Реплек е компанија која нуди еднакви можности и правичен третман при вработување на сите лица без оглед на нивната раса, пол, религија, национална припадност, вид на попреченост или политичка припадност.