Replek e Kongresit të Farmacistëve

Replek

April 20, 2023

Inovacionet dhe zhvillimi profesional janë pjesë integrale e punës sonë.
Sot në Ohër filloi Kongresi i 7-të i Farmacistëve. Në këtë kongres Replek do të mbajë dy simpoziume – “Historia e kanabisit mjekësor” ligjërues Millan Risteski dhe “Sindroma e zorrës së irrituar dhe opsionet e mundshme terapeutike” ligjërues Vlladimir Andreevski. Në pjesën e pjesëmarrjes së punonjësve, punonjësit tanë prezantuan gjithsej 13 prezantime me poster.

Artikuj të lidhur

Ambientet tona

Replek në një vizitë pune në Dhomën e Tregtisë

20 vjet Replek Farm – 20 vjet kryeqytet austriak