Реплек во акција со Social Friday Activity

Replek

ноември 24, 2022

Постигнуваме заедно!

На 30ти септември се приклучивме кон акцијата на Social Friday Activity. Нашите доброволци, се приклучија на екипата од пунктот за бездомници во Момин Поток. Помагаа во кантината, разговараа со бездомниците, ги поделија донациите во лекови, облека и хигиенски препарати.

Слични артикли

Реплек АД Скопје: Позитивните резултати во 2022, постигнати како резултат на
зајакнат извоз, ќе продолжат и во следната година

А – интегрирана дозвола како потврда за компанија со висока свест за животната средина

Во бизнисот веќе нема комфорност – интервју за „Блумберг Адрија“