Парацетамол супозитории®

Paracetamol

Терапевтски индикации     

Третман на блага до умерена болка и температура

Супозитории 80 mg; 150 mg; 300 mg


Пакување:

Супозитории 300 mg

Начин на изавање:

Се издава без рецепт

Код на прозводот:

ATC N02B E01


Парацетамол супозитории

Paracetamol

Терапевтски индикации     

Третман на блага до умерена болка и температура

Супозитории 80 mg; 150 mg; 300 mg


Type:

Супозитории 300 mg

Condition:

Се издава без рецепт

Code:

ATC N02B E01


Општи податоци

Користење

Препорачана дневна доза на парацетамол е приближно 60 mg/kg/дневно, поделена во 4 дози, односно приближно 15 mg/kg на секои 6 часа.

Деца со телесна тежина од 4 до 6 килограми 1 супозиторија од 80 mg на секои 6 часа
Деца со телесна тежина од 8 до 12 килограми 1 супозиторија од 150 mg на секои 6 часа
Деца со телесна тежина од 15 до 24 килограми 1 супозиторија од 300 mg на секои 6 часа

*За ректална примена

*Максимално  4 супозитории дневно

*При случаи на дијареа не се препорачува примена на супозиториите

Важно при користење

Состав

1 супозиторија содржи 80 mg парацетамол.

1 супозиторија содржи 150 mg парацетамол.

1 супозиторија содржи 300 mg парацетамол.

Пакување

Кутија со 10 супозитории од 300 mg во ленти.

Слични Производи