Форвита® A, Ц, Е + Сe®

Селенот од овој комплекс има позитивни ефекти врз кардиоваскуларните, респираторните и хепаталните пореметувања, пречките во видот, а ја подобрува и општата отпорност кон инфективни заболувања на организмот.


Пакување:

Начин на издавање:

Код на производот:


Форвита® A, Ц, Е + Сe

Селенот од овој комплекс има позитивни ефекти врз кардиоваскуларните, респираторните и хепаталните пореметувања, пречките во видот, а ја подобрува и општата отпорност кон инфективни заболувања на организмот.


Type:

Condition:

Code:


Општи податоци

АНТИОКСИДАНСИ ЗА ЗАШТИТА ОД ШТЕТНИ СЛОБОДНИ РАДИКАЛИ

“слободни радикали” се создаваат како резултат на изложеност на организмот на токсични агенси како: инфекции, смог, цигари, алкохол, сончеви зраци, тешки метали,  радијација и слично. Тие се нестабилни атоми или молекули кои предизвикуваат оштетување на клетките и клеточните функции.

Селенот од овој комплекс има позитивни ефекти врз кардиоваскуларните, респираторните и хепаталните пореметувања, пречките во видот, а ја подобрува и општата отпорност кон инфективни заболувања на организмот. Позитивно влијае на потенцијата, плодноста и бременоста. Селенот го намалува и ризикот од појава на малигни заболувања.

Користење

Деца над 12 години и возрасни: 1 капсула на ден

Важно пред користење

Состав

1 капсула                           *(%)ПДК

Витамин А          945 µг        118

Витамин Ц         55 мг          69

Витамин Е          15 мг           125

Селен   50 µг                         91

Пакување

АНТИОКСИДАНСИ ЗА ЗАШТИТА ОД ШТЕТНИ СЛОБОДНИ РАДИКАЛИ

“слободни радикали” се создаваат како резултат на изложеност на организмот на токсични агенси како: инфекции, смог, цигари, алкохол, сончеви зраци, тешки метали,  радијација и слично. Тие се нестабилни атоми или молекули кои предизвикуваат оштетување на клетките и клеточните функции.

Селенот од овој комплекс има позитивни ефекти врз кардиоваскуларните, респираторните и хепаталните пореметувања, пречките во видот, а ја подобрува и општата отпорност кон инфективни заболувања на организмот. Позитивно влијае на потенцијата, плодноста и бременоста. Селенот го намалува и ризикот од појава на малигни заболувања.

Слични производи