Адолор® Форте®

Adolor Forte Paracetamol


Пакување:

1000 mg таблети

Начин на изавање:

Лекот се издава во аптека без рецепт.

Код на прозводот:


Адолор® Форте

Adolor Forte Paracetamol


Type:

1000 mg таблети

Condition:

Лекот се издава во аптека без рецепт.

Code:


Општи податоци

АДОЛОР® ФОРТЕ е лек кој ја ублажува болката (аналгетик) и ја намалува покачената телесна температура (антипиретик).  

АДОЛОР® ФОРТЕ се употребува за третман на: 

  • блага до умерена болка од различно потекло, како главоболка, мигрена, забоболка, менструални болки, ревматски болки, постоперативни болки; 
  • покачена телесна температура. 

Користење

Наменет е за адолесценти на возраст од 16 години и возрасни, со телесна тежина поголема од 50 kg. 

АДОЛОР® ФОРТЕ може да го земате со или без храна. 

Важно при користење

Доколку болката трае подолго од 5 дена или покачената температура трае повеќе од 3 дена, потребно е да се консултирате со Вашиот лекар. 

Состав

Пакување

АДОЛОР® ФОРТЕ е лек кој ја ублажува болката (аналгетик) и ја намалува покачената телесна температура (антипиретик).  

АДОЛОР® ФОРТЕ се употребува за третман на: 

  • блага до умерена болка од различно потекло, како главоболка, мигрена, забоболка, менструални болки, ревматски болки, постоперативни болки; 
  • покачена телесна температура. 

Слични Производи